Stavební dozor

V rámci portfolia svých služeb nabízím kvalifikovaný výkon stavebního dozoru. Vykonávám dozor nad kvalitou provedených stavebních prací podle platných předpisů. Kontrolní dozor na stavbách zařídím dle vzájemné dohody s vámi: obvykle jej provádím 1x týdně formou kontrolního dne.


Kontaktní informace

Ing. David Vala
E-mail: david@harmonicke-bydleni.cz
mob: +420 604 207 827
Hvozdec 41, 664 71, Hvozdec

IČO: 75610621