Profil

Vzdělání:

Vysoké učení technické v Brně
fakulta stavební, obor: Pozemní stavby
zakončení magisterského studia: 2000

Atestace:

  1. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
  2. Autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb, č. registrace: 1004750

Jazyky: AJ pokročilý

Praxe:

  1. Projekční činnost: novostavby a rekonstrukce RD – zaměření na nízkoenergetický standard, návrhy interiérů a poradenství.
  2. Inženýrská činnost: zpracování položkových rozpočtů a harmonogramů výstavby, výběrová řízení na dodávky stavebních prací a technologií
  3. Vypracování odborného stanoviska a dokumentace.
  4. Vedení realizace staveb
  5. Projednávání jednotlivých stupňů stavebního řízení s příslušnými úřady.
  6. Vedení realizace staveb.
  7. Provádění autorského a technického dozoru nad realizací stavby.
  8. Zastupování stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení.

Společnosti:

EMBRA s.r.o

pracovní pozice hlavního stavbyvedoucího a manažera zakázek


Kontaktní informace

Ing. David Vala
E-mail: david@harmonicke-bydleni.cz
mob: +420 604 207 827
Hvozdec 41, 664 71, Hvozdec

IČO: 75610621